About us

เราให้บริการในนาม กิจรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมโซฟาชนิดต่างๆ มานานหลายปี และปัจจุบันได้เพิ่มบริการให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า โดยการเพิ่มบริการทำความสะอาดโซฟา และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบหลัก และการันตีคุณภาพบริการของเราได้จากผลงานที่ผ่านมาของทีมงานกิจรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ (I Am Sofa) ได้เป็นอย่างดี